Hell Yeah Pointer 2
Selamat Datang di Website MI Sultan Fatah Demak | Madrasah Hebat Bermartabat | Terus Berinovasi Untuk Meraih Prestasi

Silabus PAI dan Bahasa Arab Sesuai KMA 189 Tahun 2019 Semester 2

 


Silabus Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab implementasi kurikulum 2013 menjadi acuan dalam penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Dalam silabus ini termuat identitas mata pelajaran, identitas madrasah
 (nama madrasah dan kelas), kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.


Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pun dengan silabus PAI dan Bahasa Arab K13 untuk Madrasah Ibtidaiyah yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran PAI (Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI) dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah.

Berikut daftar lengkap Silabus PAI dan Bahasa Arab untuk semua kelas, silahkan Unduh Gratis.

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Kelas 6

1 Komentar

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama